Ons onderwijs

Uitdagend, boeiend en goed georganiseerd onderwijs: daar staan wij voor bij Fontys. Ons onderwijs is gebaseerd op de pijlers kennis, vaardigheden en beroepshouding. Zo bereiden wij onze studenten goed voor op de beroepspraktijk of op zelfstandig ondernemerschap. Wij geven hen een goede basis, met alle ruimte voor het ontplooien en opleiden van talent. Dat werkt: onze studenten hebben toegevoegde waarde op de arbeidsmarkt en een goed arbeidsmarktperspectief.

Sfeerafbeelding Fontys

Voor iedere student een passende opleiding

Fontys biedt voor elke student passende opleidingstrajecten. Ons opleidingsaanbod is veelzijdig en gedifferentieerd: van voltijd- tot deeltijdopleidingen, van Associate degree tot master, en van een minorassortiment tot honourstrajecten. Ook bieden we onderwijs voor werkenden en schakel- en doorstroomprogramma’s mbo-hbo en hbo-wo.
Voor een optimale verbinding met het regionale werkveld sluiten we aan op de dynamiek en behoeften uit het werkveld. We richten ons bijvoorbeeld nadrukkelijk op modularisering van het (deeltijd)onderwijs en tijd- en plaatsonafhankelijk leren via online onderwijs.

Groot in kleinschaligheid

Fontys telt ruim 43.000 studenten. Toch is ons onderwijs kleinschalig georganiseerd in 27 zelfstandig opererende instituten (hogescholen). Binnen zo’n instituut vindt iedere student gemakkelijk zijn eigen plek. Bovendien besteden wij bijzondere aandacht aan studieloopbaanbegeleiding, coaching en buddysysteem, onderwijs- en tentamenroosters, feedback op toetsen en opdrachten, studievoortgangregistratie, informatievoorziening en bereikbaarheid van docenten.

TEC for society: klaar voor de toekomst

Producten en productieprocessen veranderen, banen en functies komen en gaan, carrières kennen een onvoorspelbaarder verloop, en de eisen die we stellen aan werknemers verschillen fundamenteel van die van enkele decennia geleden. De maatschappij vraagt professionals met een ander soort kennis, vaardigheden én houding. Als brede kennisinstelling met een centrale positie in de (regionale) samenleving spelen wij natuurlijk op deze veranderingen in. Wij geven onze studenten – of het nu gaat om voltijders of professionals die naast hun werk een deeltijdopleiding volgen – TEC-skills mee. TEC staat voor Technology, Entrepreneurship en Creativity.

Flexibilisering deeltijdonderwijs voor een Leven Lang Leren

Fontys verzorgt een breed palet van ruim 100 deeltijdopleidingen (16 Ad’s, 63 bachelors, 29 masters). Wij zien onderwijs-flexibilisering als onderdeel van onze maatschappelijke opdracht om bij te dragen aan talentontwikkeling en economische ontwikkeling. Daarom zetten wij in op flexibilisering van het hoger onderwijs aan volwassenen.
Wij willen dat mensen bij ons een Leven Lang Leren. Het is voor (jong)volwassen werkenden een belangrijk middel voor professionele, sociale en persoonlijke ontplooiing én mobiliteit.

Speciaal voor werkenden: Fontys Pro

Wie naast zijn baan een studie wil volgen, kan dat doen bij Fontys Pro. Fontys Pro ondersteunt werkenden bij hun professionele en persoonlijke ontwikkeling – op maat. Dat doen we vanuit actuele inzichten en samen met bedrijven en andere professionals. Binnen Fontys Pro zijn alle deeltijdopleidingen, cursussen en trainingen van Fontys gebundeld. Door een flexibele opzet en persoonlijke begeleiding zijn de studies goed te combineren met werk en privé.

Associate degrees

In het kader van een Leven Lang Leren investeren wij ook in Associate degree-programma’s. Hiermee willen we beter aansluiten op de behoeften van het werkveld en uitval van specifieke doelgroepen reduceren. Een tweejarige Ad is vooral aantrekkelijk voor werkenden met een mbo-achtergrond die wel kennis willen opdoen op hbo-niveau, maar niet direct een traject voor minimaal vier jaar willen starten.

Contractactiviteiten

Fontys biedt een scala aan cursussen, onderzoeken, trainingen, diensten en adviestrajecten. Deze bieden wij aan in de vorm van contractactiviteiten.
De professionele markt voor Fontys wordt gevormd door alle onderwijsactiviteiten en diensten die wij aanbieden aan de doelgroep 23+. Dienstverlening van Fontys op de professionele markt leidt tot kenniscirculatie met bedrijven en instellingen, in de Fontysregio (Noord-Brabant en Limburg) en in de rest van Nederland. 

De relatie tussen contractactiviteiten en onderwijs krijgt vorm via onder andere:

- Stages en werk-leerplekken voor studenten
- Praktijkervaring en marktactiviteiten voor docenten
- Direct contact met het beroepenveld via stages, werk-leerplekken en alumni
- Innovatie van het beroepenveld door kennis, ervaring en praktijk te combineren.