Onze organisatie

Fontys is de grootste kwaliteitshogeschool van Zuid-Nederland. Onze opdracht: inspirerend, uitdagend en hoogwaardig hoger beroepsonderwijs bieden en praktijkgericht onderzoek doen dat écht iets betekent voor de samenleving. Ons onderwijs en het onderzoek dat wij uitvoeren, sluiten direct aan bij actuele en toekomstige vragen en behoeften van onze studenten, het werkveld en de (regionale) samenleving. Samen met onze partners willen wij de vragen van de toekomst formuleren, agenderen, onderzoeken en waar dat kan oplossen. 

Sfeerafbeelding Fontys

Organisatiestructuur
Fontys is een stichting. Het College van Bestuur fungeert als resultaatverantwoordelijke eenheid onder de Raad van Toezicht. Onderwijs en onderzoek worden verzorgd door onze 28 instituten, ieder binnen hun eigen marktsegment. Ondersteunende werkzaamheden als marketing en communicatie, personeel en organisatie, studentvoorzieningen en IT zijn ondergebracht bij zeven diensten.