Onderzoeksgebied

Learning Society

Het onderzoeksthema Learning Society wil een bijdrage leveren aan het leven lang leren en het ontwikkelen van de wendbaarheid en weerbaarheid van de inwoners en beroepsbevolking in onze regio.

Over Learning Society

Hierin richten wij ons niet alleen op het individu, maar hoe onderwijs en organisaties dat kunnen faciliteren en stimuleren.

Om duurzame wijze van leren en ontwikkelen te realiseren, is het nodig om onderwijs en arbeidsmarkt te innoveren. Vandaar dat het doel van het onderzoeksgebied is om te fungeren als een knooppunt binnen Fontys in kennis en expertise, in verbinden van praktijk en onderzoek, en in verbinden van onderwijs en arbeidsmarktvraagstukken.

Het verbinden is een middel om tot een hoger doel te komen, om impact te hebben. Namelijk bijdrage leveren aan het LLO van de inwonende in onze regio door onderwijs en arbeidsmarkt hand in hand te laten innoveren. Door deze innovatieve inzichten ondersteunen we de praktijk professionals met de huidige ontwikkelingen.

Binnen het onderzoeksthema Learning Society focussen we ons op de volgende sub-thema's:

  • Innovatie in het onderwijs
  • Hybride Leeromgevingen
  • Leven Lang Ontwikkelen (in bedrijven)

Inclusiviteit in het onderwijs gaat als een saté-prikker door deze drie thema's heen.

Wil je met ons meedenken, of meer over ons weten?

Het onderzoeksgebied stimuleert organisaties, onderzoeksgroepen, en onderwijs om hun krachten te bundelen om op deze wijze de impact van Fontys als kennisinstelling te vergroten. Wilt u meer over ons weten, of met ons samenwerken? Neem dan contact met ons op 

Onderzoeksprojecten

- Het ontwikkelen van een impactvolle hybride leeromgeving: vijf aanbevelingen

- Future Skills

- SPRONG voorwaarts

- Erasmusproject ‘Developing Adaptive Expertise to foster an effective learning environment

- PROMISE

- Velon-themagroep toekomstbehendig opleiden

- Toetsing en erkenning 21st century skills

- Hybride leernetwerken

- Hybride leeromgevingen: Wicked Problems

- Hybride leeromgevingen als leeromgevingen voor professionals

- Professionals die zich een leven lang blijven ontwikkelen

- Leven lang ontwikkelen: inventarisatie best practices in de regio

- Hybride docenten en HRM beleid op scholen

- Het prikkelen van nieuwsgierigheid in onderwijs en werk

- Boundary crossers

- Future Learning, interactie in leer- en werkprocessen binnen shared learning teams in het ICT-domein

- Focus op afbeeldingen in toetsitems en feedback

- Hybride leeromgeving voor wendbare leerlingen

- Hoogbegaafde studenten

- Meerwaarde van interactieve Virtual Reality en 360 graden-video's bij ontwikkelen van sociale vaardigheden binnen zorg- en lerarenopleiding

- Hoe kan kunstmatige intelligentie ingezet worden om zelfregereguleerd leren te meten en te bevorderen?

- Hybride tech docenten monitor

- LLL ecosysteem

- Hybride opleiden

- Open leren in Teams

- Tama-Coachee

- Hybride leernetwerken

- LLL opleiden op de werkplek van jonge professionals

- Toetsing en erkenning van 21st skills

- Wicked Problems

- Hybride leeromgeving als leeromgeving voor professionals

- Leven lang leren in de praktijk: best practices

- Hybride docent in de werkpraktijk

- AI in het onderwijs

- Quantified Teens

- Technofilisofie

- Vraagarticulatie Fontysregio

- Vraag articulatie Learning Society

- Micro-credentialing en open badges

- Literatuuronderzoek Learning Society

De reden om als hybride docent aan de slag te gaan, zit ‘m met name in de uitdaging en variatie in het werk

Marian Thunnissen, programmaleider Learning Society

{{ feed.values.title }}

{{ feed.properties.publicationDate }}

{{ feed.properties.description }}

Lees verder

Contact

Dr. M.A.G. (Marian) Thunnissen

Lector Dynamische Talentinterventies

Astrid Venes

Directeur Kind en Educatie

Hanna van Beelen

Kwartiermaker

Dr. A.A. (Anje) Ros

Lector Goed leraarschap, goed leiderschap

In deze tijd van Passend Onderwijs, veel aandacht voor kansen(on)gelijkheid en het streven naar meer inclusief onderwijs staat het goed afstemmen op verschillen tussen leerlingen en studenten hoog op de agenda. Onderwijsprofessionals willen ervoor zorgen dat iedere leerling of student zich gewaardeerd en betrokken voelt en optimale kansen voor ontwikkeling krijgt. Dit is een goede basis voor een succesvolle schoolloopbaan en persoonlijke ontwikkeling. Een erg belangrijk thema dus, maar in de praktijk blijkt het afstemmen op diversiteit best lastig te zijn. 

Vanuit verschillende groepen en netwerken binnen Fontys doen we veel onderzoek op dit gebied en ontwikkelen we kennis en tools om onderwijsprofessionals hierin te ondersteunen. Kennis en tools die we graag met jullie delen! 

Daarom organiseren wij in de week van 4 t/m 8 oktober de Week van Diversiteit. Tijdens deze week verzorgen we verschillende online en offline activiteiten rondom Inclusie en Diversiteit waarin we dieper ingaan op thema’s die voor de onderwijspraktijk relevant en toepasbaar zijn. Wat hebben onderwijsprofessionals in de praktijk nodig? Hoe zou bijvoorbeeld de ideale onderwijs- of leeromgeving eruit kunnen zien? En hoe kunnen lerarenopleidingen hier nog beter op inspelen?  

Op dit moment zijn we druk bezig met het samenstellen van de inhoud en ons programma. Ben je benieuwd? Geef je emailadres door, zodat we je op de hoogte kunnen houden.

Sfeerafbeelding Fontys

Contactpersoon

Eline Jongstra

+31885075431
weekvandiversiteit@fontys.nl