Over Fontys Creative Economy

Wat is creative economy?

‘Creative economy’ is een jong begrip; het bestaat pas een jaar of dertig. We gebruiken deze (Engelstalige) term omdat hij is ingeburgerd, ook al is hij wat verwarrend.

Sommige mensen denken dat creative economy vooral gaat over economie over geld verdienen. Dat is een misvatting. Het gaat in deze eerste plaats over creativiteit en creatieve industrie, een sector die behoort tot de Nederlandse topsectoren en waarin ook geld wordt verdiend.
Onder creative economy verstaan we alle economische activiteiten die voortkomen uit creativiteit, vaardigheden en talent. Denk bijvoorbeeld aan beeldende kunsten en cultureel erfgoed, media en entertainmentindustrie, dj’s, webbouwers, gameontwikkelaars en aan creatieve zakelijke dienstverlening zoals architectuur, communicatie en design.

Volgens de Monitor Creatieve Industrie is de creatieve industrie in Nederland goed voor 344.000 banen. Nederland is met een aandeel van 29,5% wereldwijd de grootste exporteur van creatieve diensten. Sinds 2015 groeit de creative economy twee keer zo snel als de gehele Nederlandse economie gemiddeld.

We verwachten dat deze groei aanhoudt, mede dankzij investeringen en wetgeving. Zo heeft Brainport Regio Eindhoven van het Rijk € 130 miljoen euro ontvangen voor versterking van de economische structuur, op voorwaarde dat de regio ook zelf € 130 miljoen inbrengt. Een deel van die gelden moet worden besteed aan cultuur en recreatie. Daarnaast is in Noord-Brabant in 2018 de wet op het behoud van creativiteit van kracht geworden.

Creativiteit doet ertoe – en niet alleen in economische zin. We komen steeds meer tot de conclusie dat creativiteit onmisbaar is om de wereld van de toekomst te bouwen. Een wereld die schoon, duurzaam, gezond en veilig is.

De impact van creativiteit

Kunstenaars oefenen vaak grote invloed uit op de publieke opinie en de heersende macht. Hieronder enkele voorbeelden.

 • Zangeres Madonna: boegbeeld van de vrouwenemancipatie met songs als ‘Papa don’t preach’.

 • George Michael: boegbeeld van de homo-emancipatie.

 • Het geruchtmakende optreden van de band Pussy Riot als protest tegen het regime van Poetin.

 • Arjen Lubach en talloze andere cabaretiers en stand-up comedians die machtshebbers of de gevestigde orde op de hak nemen.

 • ‘Guernica’, de enorme, geschilderde aanklacht van Picasso tegen de burgeroorlog in Spaans Baskenland.

 • ‘J’accuse’, de publicatie waarmee schrijver Émile Zola de Dreyfuss-affaire aankaartte.

 • Charlie Chaplin die met zijn film The Great Dictator Adolf Hitler op de hak nam.

Geschiedenis

Hoe is Fontys Creative Economy ontstaan? Daarvoor moeten we een paar jaar terug in de tijd. Fontys leidt studenten op voor het werk van de toekomst. Om een leven lang met succes en plezier te kunnen werken, heb je volgens Fontys de volgende drie vaardigheden nodig:

 • Technology
 • Entrepreneurship
 • Creativy

Kortweg de TEC-skills. Dat Fontys stevig inzet op TEC heeft drie redenen:

 • Kennis van TEC stelt Fontys in staat vragen uit het bedrijfsleven te beantwoorden en de verbinding te maken tussen het onderwijs en de beroepspraktijk.
 • De vragen uit het bedrijfsleven gebruiken we in het onderwijs voor onderzoek.
  • De kennis die we met ons onderzoek opdoen, verwerken we weer in ons onderwijs. Zo kunnen we studenten nog beter voorbereiden op hun toekomstige praktijk.

  Sinds 2018 doet Fontys onderzoek naar TEC via vijf onderzoeksthema’s. Eén daarvan is Creative Economy.

  Wat is een onderzoeksthema?

  Een onderzoeksthema (zoals ‘Creative Economy’, kortweg CE) is géén studierichting, maar een bundeling van activiteiten op een bepaald thema zoals onderzoek én onderwijs met bijvoorbeeld een minor in de vorm van een onderzoekomgeving voor junior onderzoekers (studenten) en summer schools. Met deze activiteiten verzamelen en borgen we kennis, die we weer delen met het bedrijfsleven en verwerken in ons onderwijs.

  CE leidt dus geen studenten op volgens het traditionele model, maar geeft studiepunten voor onderzoek én voedt het onderwijs. Op termijn wordt CE een Centre of Expertise: een combinatie van de onderzoekslijnen binnen CE, de minor Our Brave New Minor en een lectoraat. De leiders van de onderzoekslijnen bieden binnen het expertisecentrum aan junioronderzoekers deelvragen aan.